Ch | En
返回用户服务 > 联系我们

正生瑞生物医学科技有限公司

正生瑞提供以下联系方式方便您准确容易的找到我们:

地址:东莞市清溪镇三中村委会太湖村清凤路448号
传真:+86 0769-87890862
网站 :www.ZSRbiomedical.com www.正生  瑞.cn


销售热线:+86 0769-87328976
服务热线: +86 0769-87328576
邮箱:sales@ZSRbiomedical.com
          sharon@zsrbiomedical.com
          jessie@zsrbiomedical.com


用户服务
Copyright @2013.All rights reserved